Steering


Rod ends BJ7 late - BJ8
313 kr

Steering side rod BN2-BJ8 price/item
1.013 kr

Collapsible column
1.706 kr

Collapsible column installed on steering rack
6.250 kr

Collapsible column installed in car
15.000 kr

Moto-Lita leather 13"
2.250 kr

Moto-Lita leather 14"
2.250 kr

Moto-Lita suede 13"
2.275 kr

Moto-Lita suede 14"
2.250 kr

Moto-Lita boss adjustable column
1.563 kr

Moto-Lita boss non adjustable collumn
1.188 kr

Horn button
313 kr